| ویکی پدیا فارسی

 

رابطه هایی كه از یک سال بگذرد ديگر يک رابطه نيست، تقريبا همه چيز است.

رابطه تان را اگر ميخواهيد تمام كنيد، حتى شده در يازدهمين ماه و بيست و نهمين روز تمام كنيد.

نگذاريد به سال بيفتد. 

بعد از آن هيچ كس نميتواند كارى برايتان بكند.

دل کندن بعد از اینکه دیگر به همه ی رفتارهای هم خو گرفته اید کار سختیست.

 البته زمان ..

زمان گاهی

 همه كار از دستش بر می آید

 

 دلارام انگورانى